Wszystko na temat paszportóww Krośnie

Zrób zdjęcie i złóż wniosek paszportowy w jednym miejscu!

Informacja o stronie i zastrzeżenia prawne

I. DEFINICJE

Pojęcie "SERWIS" oznacza serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.paszportykrosno.pl wraz ze wszystkimi funkcjami i narzędziami udostępnianymi przez ten serwis.

Pojęcie "UŻYTKOWNIK" oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

II. CEL SERWISU

Inspiracyjny, informacyjny, edukacyjny, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą.

Uwaga!

Serwis jest prywatną własnością i nie ma żadnych powiązań z jakąkolwiek instytucją rządową.

III. PRAWA AUTORSKIE

Serwis internetowy jest własnością firmy Arcom, z siedzibą w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej 1b/119, zwanej w dalszej części "ARCOM".

Źródłem zawartości merytorycznej Serwisu dotyczącej warunków i wymagań dla osób ubiegających się o paszport jest oficjalna strona Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Wszelkie prawa autorskie zarówno osobiste jak i majątkowe do wszelkich elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

IV. INFORMACJE

Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.

Arcom nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie.

V. PRYWATNOŚĆ

Serwis używa plików "cookies". Pliki te, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi automatycznie przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika przeglądającego serwis. Zapisywanie cookies można wyłączyć w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji serwisu.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszelkich postanowień niniejszego dokumentu oraz zobowiązuje do przestrzegania tych postanowień.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Arcom nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

Arcom w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze stron internetowych www.paszportykrosno.pl. Nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.