Wszystko na temat paszportóww Krośnie

Zrób zdjęcie i złóż wniosek paszportowy w jednym miejscu!

Paszporty - podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 268 j.t.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych ( Dz.U. 2010 r. Nr 152, poz. 1026, zm. Dz.U 2012, poz. 878).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydanych przez Państwa Członkowskie.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydanych przez Państwa Członkowskie.

Źródło informacji: oficjalna strona Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie