Wszystko na temat paszportóww Krośnie

Zrób zdjęcie i złóż wniosek paszportowy w jednym miejscu!

Składanie odwołań od decyzji

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w kancelarii Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 27 (Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów) – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

Źródło informacji: oficjalna strona Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie